W paśnikach systematycznie
uzupełniane jest ziarno.

Tu - Zbyszek i Maciej C.
na chwilę przed wykryciem kłusowników.