W ogrodzeniu tej kłusowniczej posesji są też sidła zaciskające się na szyi żerującego ptaka,
konającego potem w straszliwych męczarniach.