26.11.06. - otwarcie klubu. Od lewej: prezes Zbyszek C. (widać, że ma wizję)
i skarbnik Józek K. W tle widać sztandar koła, a po prawicy prezesa
jest miejsce dla sekretarza, czyli dla mojej skromnej osoby.