Rykowisko 2011 - drugi byk Grześka W. (z trzech zdobytych na tym rykowisku)
strzelony wieczorkiem 15 września - oto relacja Grześka.