.. przypadkowy brak deski w ambonie ułatwia trzymanie sztucera. Widok wnętrza ambony.