Byk daniel Grzesia

Drugi byk daniel strzelony w naszym polno-leśnym obwodzie
24.10.1999r. o godz. 7 10 przez Kolegę Grzegorza T.