14/21
Czosnek niedźwiedzi
to rzadka, bardzo smaczna
i bardzo zdrowa roślina.

Na Biasłorusi
jedliśmy go codziennie,
a i do kraju
przywieźliśmy niemało.

Na zdjęciu zbiera
go Zbyszek Ciemniewski.
16/21