7/21
Krzysiek Ciemniewski ze swoim cietrzewiem,
strzelonym dnia 10.04.2002r.9/21