16/21

18/21

Uczta na gaziku, my "na gazie". Poznaliśmy tu tradycyjną białoruską jednostkę czasu - 1 litr.
Nieuświadomionym wyjaśniam, że 1 litr trwa tu około 20 minut. Od lewej: Zbyszek, ja, Giena.