10/21
Nareszcie! Po wielu dniach niepowodzeń,
wymarzony i wypracowany głuszec
Zbyszka Ciemniewskiego.

Strzelony ostatniego ranka - 13.04.2002r.
12/21