Ostoja głuszców - wspaniałe dzikie uroczyska, do których dostępu bronią zwalone drzewa i przepastne bagna.
Niewiele jest już takich miejsc na świecie. Oby trwały jak najdłużej, nie tylko w naszych wspomnieniach.