... i był to dom Mariusza, i bywałem tu nie raz ...