Rok 1996 - wieża na Czerwonym Bagnie. Stąd kiedyś widywaliśmy wiele łosi.
Od lewej: moje dzieci Zbyszek i Małgosia, syn brata Janusz, ja i brat.