5 dzików strzelonych jeden po drugim przez Krzyśka C., wieczorem 6.11.2004r.
Taki (niezwykle rzadki) wyczyn nazywamy kwintupletem. Wszystkie sztuki zostały w ogniu.