1/4

3/4

18.05.2010 - powódź w naszym rudzkim obwodzie - skrzyżowanie Barachowskiej i Obrębowej.
Uważny obserwator zauważy w środkowej części kadru stojącą ambonę.