Wrzesień 1987 - wokół Czerwonego Bagna
rosło wiele grzybów,
które mój 2 letni syn Zbyszek
zbierał nie gorzej od nas.