Kłdka

Piękny widok kładki prowadzącej w głąb Czerwonego Bagna nie wróżył zawodu doznanego na jej końcu.
Kiedyś na końcu kładki był wspaniały widok, a dziś nie widać tam nic, tylko drzewa - biedne bagienne brzozy.