Rycyk

Rycyk pozował nam do zdjęć przez kilka minut. Kręcił głową i wdzięczył się jak modelka.