losie przez lornetkę

Zdjęcie zrobione przez Radka, komórką przyłożoną do lornetki. Widać tu 5 łosi. Cztery wyraźnie, a piąty... My wiemy, gdzie był, a Wy go wypatrujcie...