Przed przyjazdem do domku przywitały nas żurawie. Potem często witały nas klangorem.