Na Czerwonym Bagnie - od lewej Janusz, Dana, Ela, Mariola, Iza.