3/5

5/5

Oto dzieło bobrów. Zagrożeniem z ich strony nie są bynajmniej powalane drzewa,
ale zmiana stosunków wodnych na zajmowanych obszarach.