Dawny właściciel naszych lasów i okolicznych ziem Raciborskich, zamiłowany myśliwy
- Herzok von Ratibor.