5/28

7/28

Popielniczka z cietrzewiem jednej z bawarskich manufaktur pochodząca z połowy XX w.