10/28

12/28

Drewniane pudełko na myśliwskie bibeloty z okresu międzywojnia.