12/28

14/28

Porcelanowy głuszec z jednej z niemieckich manufaktur z początku XX w.