24/28

26/28

Stary niemiecki zegar z początku XX wieku.