Piękna stara pocztówka prezentująca podchód głuszca.