Prowadzący wręcza mi dyplom i pamiątkowy drzeworyt "Króla polowania". Kobiór - 16.12.2000r.