Fragment pokotu po bardzo fajnym polowaniu na bażanty w Małopolsce - 7.10.2000r.