15/22

Moja słonka 17/22

Moja słonka, strzelona 29.04.84r. w Pińczykowie koło Grajewa. Tutaj, przed laty, Janusz Meissner
polował na cietrzewie, słonki i kaczory - świetnie opisuje to w książce "Opowieść pod psem".
Na mapach jest Pieńczykowo i Pieńczykówek, ale miejscowi mówią tak, jak napisałem ja i Meissner.