DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki04-09-2007
Jeszcze o dzierżawie obwodów

Na początku bieżącego, roku przed wszystkimi kołami łowieckimi w Polsce, stanął problem przedłużenia umów dzierżawy obwodów. Zgodnie z ustawą 'Prawo łowieckie', dotychczasowy dzierżawca miał pierwszeństwo odnowienia dzierżawy na kolejne 10 lat. W dniu 29 listopada ub.r. Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wydał Zarządzenie Nr 41/2006, w sprawie zasad postępowania przy składaniu wniosków o wydzierżawienie obwodów łowieckich. W zarządzeniu tym zapisano groźnie brzmiącą informację, że na skutek nie przestrzegania dyscypliny organizacyjnej, zasad etyki i dobrych obyczajów łowieckich w danym kole, może ono stracić uprawnienia do pierwszeństwa przedłużenia dotychczasowej umowy. Obawy tego typu rozwiewał rzecznik prasowy ZG PZŁ Marek Matysek, o czym pisałem na początku roku.

Jeszcze wtedy, kiedy przygotowywane były wnioski zarządów okręgowych do starostów i dyrekcji lasów państwowych wskazujacych koła, które miały podpisywać nowe umowy dzierżawy, zwróciłem się do rzecznika prasowego ZG PZŁ Marka Matyska z pytaniami dot. tego ile ile kół stara się uzyskać dzierżawę obwodów innych kół, jakie to koła i jakie stanowisko w tych sprawach zajmuje ZG PZŁ. Odpowiedzi bezpośrednio nie uzyskałem, ale obiecano mi, że informacja ta zostanie opublikowana na stronach internetowych Polskiego Związku Łowieckiego. Przez następne prawie 6 miesięcy informacje takiej na stronach internetowych nie znalazłem, dlatego zwróciłem się do Marka Matyska z nastepującymi pytaniami:
  1. Ile obwodów w Polsce miało więcej niż jedno chętne koło do wydzierżawiania?

  2. W ilu przypadkach decyzja ZG PZŁ wskazywała inne niż dotychczas dzierżawiące koło, na podpisanie nowej umowy dzierżawy obwodu?

  3. Jakie koła łowieckie i o które obwody występowały w sytuacjach, w których PZŁ wnioskował inne koło niż dotychczasowego dzierżawcę, do podpisania nowej umowy dzierżawy obwodu?

  4. Które obwody łowieckie w Polsce nie miały w ogóle chętnego koła na wydzierżawienie?
Tym razem w ciągu tygodnia odpowiedź taka wpłynęła do redakcji. Przytaczam ją w całości poniżej:

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2007 r.

Piotr Gawlicki
piotr.gawlicki@tetra.pl

W początkowym okresie procesu wydzierżawiania obwodów łowieckich w przypadku 26 obwodów akces ich wydzierżawienia zgłosiło więcej niż jedno koło łowieckie, zatem decyzje odnośnie wniosku o wydzierżawienie podejmował Zarząd Główny PZŁ. W okresie późniejszym do wydzierżawienia przeznaczone zostały decyzją Ministra Środowiska dodatkowo 4 obwody, zatem łączna ich liczba wyniosła 30.

W dwóch przypadkach wniosek Zarządu Głównego dotyczył innego koła niż dotychczasowy dzierżawca. W jednym przypadku wniosek Zarządu Głównego podyktowany był negatywną oceną w prowadzeniu dotychczas gospodarki łowieckiej przez koło łowieckie. W drugim przypadku uzasadnione to było szczególnymi okolicznościami. Dotychczasowy dzierżawca tj. Koło Łowieckie „Lis” w Łopienniku Górnym, ok. dwa lata temu w sposób naruszający zasady obowiązujące w Związku, korzystając z pomocy lokalnych władz Związku, przejęło obwód łowiecki, które jedno z kół – (Koło Łowieckie „Hubertus”) dzierżawiło przez kilkadziesiąt lat. Obecnie koło to wystąpiło o wydzierżawienie innego obwodu łowieckiego, dzierżawionego dotychczas przez Koło Łowieckie „Lis”. Zarząd Główny dostrzegając obowiązek zrekompensowania utraty przez Koło Łowieckie „Hubertus” obwodu łowieckiego wystąpił z wnioskiem na jego rzecz. Na marginesie dodać należy, że w tym przypadku wniosek Zarządu Głównego stał się w rezultacie bezprzedmiotowy, bowiem Starosta Krasnostawski, nie rozpatrując wniosku ZG PZŁ aneksem przedłużył umowę dzierżawy obwodu łowieckiego z Kołem Łowieckim „Lis”, zatem nadal ono dzierżawi sporny obwód łowiecki.

Jednocześnie w trzech przypadkach wniosek Zarządu Głównego nie został złożony, bowiem starostowie aneksami przedłużyli umowy dzierżawy obwodów łowieckich z dotychczasowymi dzierżawcami.

Z czterech przeznaczonych, w ostatnim okresie, do wydzierżawienia obwodów łowieckich, wniosek o wydzierżawienie w dwóch przypadkach dotyczył nowopowstałych kół, w dwóch zaś kół, które już dzierżawiły obwody łowieckie.

W ostatnich miesiącach do wydzierżawienia przeznaczony został jeden z obwodów łowieckich, w stosunku do którego, z uwagi na fakt iż praktycznie w połowie przecinać go będzie budowana autostrada, na ukończeniu są prace związane z jego podziałem i przyłączeniem części do innych dzierżawionych już obwodów łowieckich. W tej sytuacji, uwzględniając informację właściwego zarządu okręgowego o braku chętnych o wydzierżawienie obwodu – dzierżawa trwałaby zaledwie kilka miesięcy, dzierżawcą stał się Polski Związek Łowiecki.

Rzecznik prasowy PZŁ

Marek Matysek


Powyższa informacja wskazuje, że ilość ewentualnych konfliktów o dzierżawę obwodów była rzeczywiście minimalna. Czy w tej śladowej ilości przypadków wnioski kół zostały rozstrzygniete rzetelnie, będziemy mogli powiedzieć, kiedy otrzymamy od rzecznika prasowego ZG PZŁ informacje o kołach, których powyższe sprawy dotyczą.


Brak komentarzy do tej publikacji

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.