DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki17-09-2007
Komu dano, a komu zabrano obwód

W materiale nt. dzierżawy obwodów przytoczyłem informację ZG PZŁ o przypadkach wnioskowania innego koła na dzierżawę obwodu w miejsce dotychczasowego dzierżawcy. Ponieważ przytoczone tamże stanowisko rzecznika prasowego PZŁ było raczej ogólne, poprosiłem o więcej szczegółow, w tym nazwy kół, okręgi oraz obwody, w których nastąpiły zmiany dzierżawców w związku z akcją podpisywania nowych umów dzierżawy. Informację przesłana mi przez rzecznika prasowego ZG PZŁ Marka Matyska przedstawiam poniżej.

Przypadek negatywnej oceną w prowadzeniu dotychczas gospodarki łowieckiej dotyczył KŁ „Mazowsze” z siedzibą w Warszawie. Dotychczas dzierżawiony obwód przez to koło został zawnioskowany przez ZG PZŁ do wydzierżawienia KŁ „Łabędź” w Żurominie.

Jak informowaał wcześniej Marek Matysek, w trzech przypadkach wniosek Zarządu Głównego o zmianę dotychczasowego dzierżawcy nie został złożony, bo starostowie przedłużyli aneksami umowy dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom. Dotychczasowymi dzierżawcami spornych obwodów były koła łowieckie „Cyranka” w Sztumie, „Bażant” w Malborku i „Żuławy” w Nowym Dworze Mazowieckim. Zarząd okręgowy właściwy dla położenia obwodów zaopiniował pozytywnie nowych dzierżawców; odpowiednio KŁ „Daniel” w Gdańsku, KŁ „Sokół” w Gdańsku KŁ „Diana” w Gdyni, bo te właśnie koła pozbawiono wcześniej spornych obwodów, bo obwody te zostały im „odebrane” z naruszeniem obowiązującej w PZŁ procedury. Po prostu złożono 10 lat temu wnioski o wydzierżawienie przysłane przez dwa ZO PZŁ: w Gdańsku i w Elblagu. ZO PZŁ w Gdańsku wnioskował dotychczasowych dzierżawców, a ZO w Elblągu inne koła z okręgu elbląskiego. Wnioski ZO w Gdańsku zostały w szufladzie, a te z ZO w Elblągu spowodowały podpisanie umów z innymi już kołami. W roku obecnym, PZŁ nie skierował, jak chciał, wniosków o przywrócenie obwodów kołom z okręgu gdańskiego, bowiem w dniu 15 marca 2007 r. Starosta Powiatu Sztumskiego, a w dniu 16 marca Powiatu Nowodworskiego, przedłużyli aneksami umowy dzierżawy dotychczasowym dzierżawcom na kolejne 10 lat w tym obwód nr 6 KŁ „Żuławy”, nr 64 KŁ "Cyranka" i nr 72 KŁ "Bażant" i wnioski PZŁ stały się bezprzedmiotowe.

Cztery obwody dotychczas pozostające w zarządzie różnych podmiotów zostały decyzją Ministra Środowiska przeznaczone do wydzierżawienia. Dwa z nich znajdują się na terenie działania ZO w Olsztynie i zostały wydzierżawione KŁ „Tabakiera” w Podkowie Leśnej oraz KŁ „Łyna” w Nowych Ramukach. Jeden z obwodów znajduje się na terenie okręgu pilskiego (obwód nr 15) i został wydzierżawiony KŁ „Hubertus” w Dąbkach. Czwarty obwód to jeden z dwóch obwodów przeznaczonych do wydzierżawienia w okręgu zielonogórskim. Został on wydzierżawiony KŁ „Borówka” w Zielonej Górze.

Obwód wydzierżawiony przez Polski Związek Łowiecki to obwód nr 3 położony na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, po który nie zgłosiło się żadne koło łowieckie. W świetle Art. 28 ust. 1a ustawy Prawo łowieckie, obwód ten zostanie wydzierżawiony kołu, które zgłosi się zainteresowane jego wydzierżawieniem. Szczegółowych informacji na ten temat można zasięgnąć w ZO PZŁ w Zielonej Górze oraz w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze

Oprócz powyższych przypadków, istaniała jeszcze sprawa KŁ "Zwierzyniec" i KŁ "Bażantarnia" z okręgu skierniewickiego, o których w ostatnim numerze Braci Łowieckiej Nr 9/2007 pisze Mieczysław Teer. Przypomnę, że KŁ Bażantarnia wyodrębniło się z KŁ Zwierzyniec w 2004 r. i przez dwa i pół roku nie dzierżawiło żadnego obwodu. Zgodnie ze Statutem PZŁ powinno zostać rozwiązane po roku od zarejestrowania, ale organa PZŁ tego nie zrobiły. Obecnie, kiedy podpisywano nowe umowy dziewrżawy, jeden z obwodów dotychczas dzierżawionych przez KŁ "Zwierzyniec", został zawnioskowany przez ZG PZŁ do wydziezawienia KŁ "Bażantarnia". ZG PZŁ nie uznaje, że była to zmiana dzierżawcy, choć podjął w tej sprawie decyzje zgodnie z uchwałą nr 41 ZG PZŁ i dwa koła występowały o ten sam obwód, to jednak uznał ten przypadek jako mający charakter specyficzny, bowiem wniosek został skierowany w stosunku do koła, które powstało w wyniku podziału KŁ „Zwierzyniec”.

Czy opisane wyżej przypadki to wszystkie w kraju i czy inne "specyficzne" sytuacje nie miały miejsca w przypadkach innych kół odpowiedzą najlepiej nasi czytelnicy. Gdyby były to wszystkie przypadki, to można stwierdzić, że ilość zmian dzierżawców obwodów łowieckich przy okazji odbnawiania umów dzierżawnych była w tym roku rzeczywiście minimalna.

Brak komentarzy do tej publikacji

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.