DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Stanisław Pawluk30-04-2010
O moralności, etyce i "hakach"

Organ Polskiego Związku Łowieckiego „Łowiec Polski”, w sposób ostentacyjny opisuje lukrowany wizerunek polskiego modelu łowiectwa, niczym dawna „Trybuna Ludu”, skrupulatnie omijając problemy i wydarzenia jakie coraz częściej wychodzą na światło dzienne. Pominę rozważania, czy obecny model jest rzeczywiście tak dobry, czy to już przeżytek, skoncentruję się na kierownictwie Związku, pokazującym na co dzień, że nie trzeba dbać o interes myśliwych, a przedstawiana niby sielankowa atmosfera w PZŁ to tylko piasek przykrywający smrodliwy środek, czekający na jakiś wiatr, który ten smród mocnym dmuchnięciem da powąchać szerokim kręgom myśliwych.

Nic w tym dziwnego, że po raz kolejny, monopolista, jeszcze nie tak dawno podlegający obowiązkowej prenumeracie organ, wzorem „Czerwonego Sztandaru” czy wspomnianej już „Trybuny Ludu”, serwuje swoim coraz mniej licznym czytelnikom teksty pełne fałszywego patosu i fałszywego moralizatorstwa. W kwietniowym numerze tego nadymanego pisma wskazano mi do poczytania dwa teksty: „Oświadczenie GKR” i „O łowiectwie czy o 'hakach'”. „Oświadczenie GKR” tutaj pomijam, zwłaszcza, że jest to kolejna medialna laurka podpisana nazwiskiem mgr inż. Ryszarda Gierlińskiego, pełna frazesów, odwracająca kota ogonem, czyli starająca się wybielić oczywiste fakty potwierdzone postanowieniem Prokuratury Okręgowej w Warszawie kończącym postępowanie w sprawie nadużyć i strat znacznej wartości spowodowanych przez dr Lecha Blocha. Jako, że osobiście dane mi było zapoznać się z ustaleniami prokuratorskimi co opisałem w dzienniku, pełen zwyczajnej „wazeliny” kłamliwy tekst usiłujący nadać inny wymiar stwierdzeniem prokuratora: „z powodu przedawnienia” i „z powodu niskiej szkodliwości czynu”, jest niczym innym jak liczenie na naiwność i tępotę czytającego. Autor sam nie posiadający moralnego prawa do wypowiadania się o sprawach poprawności gospodarowania w łowiectwie, co udowodnił w trakcie pełnienia funkcji prezesa Koła Łowieckiego nr 76 „Jeleń” w Parczewie, wydaje własny osąd odmienny od ustaleń zawartych w postanowieniu prokuratury i „wciskając” w usta warszawskich prokuratorów opisy, pod którymi bez wątpienia swoich podpisów nigdy by nie złożyli.

Tekst Bogdana Bronowskiego „O łowiectwie czy o 'hakach'” jawi się niczym wzór tekstu propagandowego z dawnego „Notatnika Lektora PZPR”. Przypatrzmy się więc jak to na wzór koreańskich propagandzistów do wierności i lojalności modelowi (czytaj: aktualnej władzy modelu!) agituje tenże moralista wciskając czytelnikowi jako pewnik, że ..."sfrustrowani 'ambicjonerzy' nie wahają się sięgać po pomówienia czy tematy zastępcze, byle tylko przejąć władzę”.... Stwierdza, że ..."tzw. niezadowoleni urządzają polowania z naganką na władze PZŁ atakując coraz częściej – niestety -poniżej pasa.”... Autor wskazuje na rzekome hasła niby obowiązujące w opozycji: ..."Bij prezesów i łowczych!”, „Dorżnąć tych z zarządów okręgowych i Nowego Światu!”. Nigdy z takimi hasłami się nie spotkałem, a rozległe kontakty z myśliwymi nie potwierdziły żadnej tego typu agresywnej tendencji. Stwierdzenia te odebrano jako próbę agitowania do słuchania łowczych okręgowych i zarządów kół, które przecież otrzymały stosowne wytyczne w trakcie odbywanych „szkoleń”, w jaki sposób wybory delegatów mają być przeprowadzone.

Autor pomija przykłady działań, które z jednej strony „produkują” coraz większą liczbę „frustratów”, a z drugiej pokazują, że skandaliczne działania mają miejsce po stronie władzy, na którą złego słowa powiedzieć nie można. Wskazanie choćby małej rysy na udających przysłowiowe dziewice działaczy, jak choćby wskazanie, że mgr inż. Ryszard Gierliński, tak nadaje się na wystawianie świadectw uczciwości ZG PZŁ jak lis na pilnowanie kurnika, spotyka się z ostrą reakcją wiernych władzy jak choćby prezes GSŁ, doprowadza do upodlenia zasłużonego członka koła, który jako przewodniczący KR zareagował właściwie na skandalicznie realizowaną gospodarkę łowiecką przez mgr inż. Ryszarda Gierlińskiego o czym pisaliśmy tutaj oraz tutaj.

Bogdan Bronowski porusza także bardzo uwierający władze PZŁ problem, wśród których wielu swoją karierę, także łowiecką, podpierało wiernym donoszeniem na swoje żony, sąsiadów, przyjaciół z pracy do SB. Dzięki takiej właśnie postawie zdobywali kolejne stanowiska. Autor omawianej „agitki” stwierdza, że jeden z portali internetowych ..."wypuścił informację, według której łowczy krajowy był „współpracownikiem służb”. Stwierdza także z radością, że ..."Na szczęście pojawiły się też głosy rozsądku, z dystansem do „minionego okresu” – w końcu liczą się osiągnięcia".... Stawia też pytanie, ..."czy te odległe o kilkadziesiąt lat epizody mają znaczenie dla efektów kierowania PZŁ tu i teraz?".... Autor z jednej strony powątpiewa czy łowczy krajowy był współpracownikiem SB w czasach PRL, a z drugiej strony zdaje się umniejszać znaczenie tego faktu pisząc o „epizodzie”. Autor zna jak widać tylko część akt dotyczących TW „Kazimierza”, w rzeczywistości dr Lecha Blocha, zapewne zawartą jedynie na mikrofilmie nr 2229/1, inaczej nie pisałby o „epizodzie”. Szkoda, że nie zadał sobie trudu i nie zapoznał się z większą ilością akt w tym dotyczących także innych ważnych działaczy PZŁ. Może wówczas pojąłby, jak dalece tamte przyzwyczajenia, negatywne cechy osobowościowe i nawyki oddziaływają na rolę jaką pełnią te osoby aktualnie.

Te nie tak w końcu odległe „epizody” mają wielkie znaczenie dla kierowania PZŁ tu i teraz. Przy takim nasyceniu naczelnych organów PZŁ byłymi agentami i pracownikami byłej SB nie dziwi, że Zygmunt Jabłoński jako prezes GSŁ mataczy składami sędziowskimi i przepisami, aby wykańczając Wiesława Tajera, zniwelować wykazany przez niego brak gospodarności jaki miał miejsce za sprawą prezesa GKR mgr inż Ryszarda Gierlińskiego w trakcie pełnienia przez niego funkcji prezesa koła. Wykazanie, że mgr Ryszard Gierliński nie zna się na gospodarowaniu mieniem kolegów na szczeblu koła, traktując dość frywolnie ich finanse, będąc bezpośrednim uczestnikiem wielu zdarzeń gospodarczych na pograniczu karalności, nie jest autorytetem mogącym akceptować skandaliczne zakupy od kolegi w trakcie polowania samochodów drogich i bez gwarancji, szafowanie pieniędzmi, albo wydanie albumu w sposób urągający zasadom, czy dokonywanie zakupów krawatów za cenę podwójną do wartości. Czytelnicy znają zresztą okoliczności wielce bulwersujących jak na dobrego gospodarza zachowań na niwie finansów i przytaczać ich tu nie trzeba. Czy zachowania takie miały by wsparcie, gdyby w NRŁ nie było wielu podobnie jak łowczy krajowy współpracowników SB z nawykami właśnie z tamtej służby przeniesionymi na niwę łowiectwa?

Siłowe wybielanie tych naleciałości i wmawianie, że kiedyś był inny, a teraz jest dobry i odnosi sukcesy, które winne decydować o dożywotnim pełnieniu funkcji coraz częściej napotyka na brak zrozumienia u członków Zrzeszenia. Trudno bowiem za sukcesy uznać wydanie plakatu „Rok zająca” pod patronatem osobistym dr Lecha Blocha, co ma znaczenie wyłącznie propagandowe i odwracające uwagę od faktu, że pod tym samym osobistym patronatem zające normalnie szlag trafił. „Sukcesem” aktualnych władz jest fakt, że niespełna 10 lat temu odstrzeliwano około 460 tysięcy tych kotów a aktualnie sporo poniżej 20 tysięcy. „Sukcesem” tej ekipy jest także wieloletni brak troski o kuropatwy. Propagandowe działania w akcjach „Ożywić pola” przynosi jedynie medialne, czyli propagandowe efekty.

Autor tekstu o hakach niczym kpinę rzuca pytanie: ..."Czy zdominują zebrania i zjazdy kłótnie o „haki” czy będziemy rozmawiać o łowiectwie, o hodowli zwierzyny, o tym co powołani przez nas członkowie władz PZŁ robili i robią dla nas myśliwych”.... W dalszej części propagandowo-agitacyjnego tekstu autor podnosi „sukcesy” aktualnej władzy pisząc: ..."Wzrosły w tym czasie o ponad 100 proc. liczba myśliwych i majątek Związku. Uregulowane zostały zasady gospodarki łowieckiej. PZŁ wywalczył ustawę Prawo Łowieckie, która daje naszemu Zrzeszeniu bardzo silną pozycję w kontaktach z innymi organami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody i dzięki której możemy polować bez takich ograniczeń, jakie zdarzają się w innych krajach europejskich”....

Autorowi nie przechodzi przez gardło, że zwiększenie ilości myśliwych nastąpiło zwłaszcza w wyniku demokratyzacji kraju, gdzie związek nie mógł utrzymać nadal swej „elitarności”. Z majątku Zrzeszenia nie korzystają szarzy myśliwi i nawet jeśli ten majątek wzrósł w wyniku takich działań jak zakupy droższych o 25% niż powinne kosztować samochodów, krawatów czy albumów, to pożytek z tego jest marny. Uregulowanie zasad gospodarki łowieckiej na uchwalaniu kontrowersyjnych zasad selekcji także splendoru władzom nie dodaje. Chwalenie się ustawą pełną błędnych i wręcz niezrozumiałych zapisów to drwina z tych wszystkich, którzy mieli nadzieję zwiększenie demokratycznych zasad w stowarzyszeniu jakim jest PZŁ. Tymczasem umocniono monopol sprowadzając Ministerstwo Środowiska do jedynie tytularnie i symbolicznie nadzorującego działania PZŁ. Bardziej ma to związek z interesem władz zrzeszenia niźli interesem jego członków, którzy z tych rozwiązań ustawowych nie wiele mają. Utrwalona została pozycja monopolistyczna, uniemożliwiająca konkurencyjność. Władze Zrzeszenia, a zwłaszcza jednoosobowo łowczy krajowy decydują o mianowaniu łowczych okręgowych i to na nieznanej w żadnym cywilizowanym świecie zasadzie, że odchodzący łowczy krajowy, decyduje o obsadzie ZO PZŁ w okręgu na nową kadencę. Działacze okręgowi, choćby z tej racji wiedzą, kto ich zatrudnia i zwalnia, a więc komu mają służyć. Zarządy Okręgowe są agendą władzy monopolistycznej, ze zbędnie dla interesu szarego członka rozbudowanym aparatem utrzymania władzy. Członek Zrzeszenia jedynie w sytuacji utraty członkostwa ma prawo do sądu powszechnego. Poniewierany przez tzw. działaczy ma inne, gorsze prawa niż członkowie pozostałych stowarzyszeń w Polsce. Czy tak wygląda demokracja?

Śmieszą też słowa o tym, że ..."możemy polować bez takich ograniczeń”... jak w innych krajach zwłaszcza, jak weźmie się pod uwagę „sukces” władz w sprawie słonki czy wiosennych polowań na kaczory. „Sukcesem” tej władzy są wieloletnie zaniedbania skutkujące np. Aferą zajęczą. Gdzie wówczas był znawca uczciwego gospodarowania mgr inż. Ryszard Gierliński?. Czy przez ostatnie lata zajęty był wyłącznie pisaniem certyfikatów uczciwości władzy tak samo jak on odpowiedzialnej za wieloletnie i ostentacyjne łamanie Prawa Łowieckiego? Coraz częściej słychać, że „Afera zajęcza” przekraczająca tylko w województwie lubelskim kwotę należnego skarbowi państwa ekwiwalentu w wysokości ponad 4 miliony złotych może, a wszystko wskazuje na to, że poważnie „telepnie” sporą częścią kół łowieckich nie tylko tego regionu.

Gdzie wówczas, gdy problem systematycznie narastał, była wrażliwość moralisty Bogdana Bronowskiego, który swój tekst kończy słowami agitującymi: ..."Ważnych spraw łowieckich nam do rozmowy nie brakuje. I właśnie o łowiectwie rozmawiajmy, koledzy. A nie o rzekomych czy prawdziwych pozałowieckich „hakach” na kogokolwiek.”

Prawdziwi myśliwi lubią, umieją i chcą rozmawiać o łowiectwie! Zawsze chcieli. Tylko czy po tych wyborach, w których za sugestią autora tekstu „głosować będziemy tak jak chcemy, a wygra ten co trzeba” będzie z kim rozmawiać? Czy przesiąknięta duchem i metodami działania epoki, do której tak niechętnie wracają moralizatorzy z ŁP stojący za utrzymywaniem twardą ręką monopolu na swoje stołki, skłonna będzie do rozmów? Czy nadal przy pomocy swoich sprawdzonych towarzyszy wzorem TW Zygmunta Jabłońskiego, czy TW dr Lecha Blocha znęcać się będzie nad każdym najmniejszym objawem krytyki majestatu buńczucznych działaczy? Czy nadal jedynie przy okazji dowiadywać się będziemy o gigantycznych, nieadekwatnych do zasług łowczego krajowego, o kolejnych zakupach dokonywanych przy okazji wspólnego polowania z kolesiem tego, co pod ręką jest tańsze, lepsze i w niższej cenie? Czy zasady nadal będą służyć utrzymaniu wątpliwego autorytetu władzy, a ZG PZŁ nadal swoimi prawnikami obsługiwał będzie coraz liczniejsze postępowania dyscyplinarne przeciwko swoim niepokornym członkom?

Po przeczytaniu moralizatorskiego testu w "Łowcu Polskim" ciśnie się proste pytanie:
Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle?
03-05-2010 13:56 rycerz Co tam Szczecin. Popatrzcie jak awansuje się w rodzinie prezesa NRŁ. Tylko patrzeć, jak młode "nowe twarze" zajmą miejsca po starych. A jak kariera w kierownictwie Zrzeszenia nie będzie pasować, to zawsze można sprywatyzować Łowca Polskiego lub Łowex'a i wpadną one w godne ręce.
03-05-2010 13:29 azil II  Kolego leleku_nowy !
"..... raz nominowani, mają siedzieć na stanowiskach dożywotnio".
To nie jest tak jak piszesz. Do chwili obecnej wyznaczani są spadkobiercy - następcy tych którzy w PZŁ wiedli słodki żywot.
W Szczecinie np. instruktorem był milicjant skazany prawomocnym wyrokiem sądu łowieckiego, a obecnie mamy instruktora - żołnierza LWP również z wyrokiem sądowym w swoim dorobku. Azil II
03-05-2010 12:46 lelek_nowy Ciekawe zdanie wypowiedział autor artykułu w ŁP, z którym powyżej polemizuje Stanisław Pawluk. Cytuję: ..."Część naszych kolegów, a może raczej nie tyle kolegów, co członków PZŁ, tym razem celowniki kieruje jednak nie na zwierzynę"... Jak ma wyglądać dyskusja np. o łowiectwie, jeżeli nawołujący do tej dyskusji z góry dekretuje, kto jest w Związku kolegą, a kto już tylko członkiem? Z tego wynika również, że dyskusja wskazująca personalnie, kto czego dokonał (a pewnie zachodzi obawa, że dotyczyć będzie tego czego nie zrobił), jest uznawana za szkodliwą. Nic dziwnego, bo przecież ci raz nominowani, mają siedzieć na stanowiskach dożywotnio.
03-05-2010 10:41 azil II Koledzy - Obrońcy PRL-owskiej moralności. A czym to się różni od fircyka w mundurze który twierdzi, że z powodu pagonów które nosi, a za które podatnicy zapłacili i stanowiska należy mu się szacunek. Na przykładzie Szczecińskim.....
Osobnik z wyrokiem sądowym (który zmuszony został do przeprosin na łamach "Braci Łowieckiej" instruktorem w ZO PZŁ?
A Janusz Marciniak który przegrał sprawę w sądzie o ochronę dóbr osobistych przeciwko myśliwemu - Kol. Banachowskiemu? Córka Marciniaka jakim prawem otrzymała stanowisko instruktora łowiectwa?
Jakim prawem WAS to prawo nie dotyczy?
Te swoje żale skierujcie do Kolegów bezprawnie wykluczonych przez opisanych na tym forum i im podobnych.
NA PEWNO przyznają wam rację.
Azil II
02-05-2010 00:13 Artur123 Chciałoby się popolemizować z Autorem artykułu, ale nie mam punktu zaczepienia – podzielam w całej rozciągłości jego pogląd. Rozumiem, że mógłby tak pisać i pisać, a końca przytaczanych argumentów nie byłoby widać. Chciałbym zwrócić szczególną uwagę Szanownych Czytelników na następujący fragment jego przemyśleń:
„Chwalenie się ustawą pełną błędnych i wręcz niezrozumiałych zapisów to drwina z tych wszystkich, którzy mieli nadzieję zwiększenia demokratycznych zasad w stowarzyszeniu jakim jest PZŁ. Tymczasem umocniono monopol, sprowadzając Ministerstwo Środowiska do jedynie tytularnie i symbolicznie nadzorującego działania PZŁ. Bardziej ma to związek z interesem władz zrzeszenia niźli interesem jego członków, którzy z tych rozwiązań ustawowych nie wiele mają”.
01-05-2010 12:27 jabloneczka14 Stanisław Pawluk. Mam nadzieję, że ocenią! Niektórzy już ocenili. Życzę tylko stosowania więcej zasady, która w prawie jest określana jako "zasada prawdy obiektywnej". A dokonując oceny czyjegoś postępowania dotyczącego "współpracy" należy wziąć pod uwagę także okres czasowy tej współpracy. Jeśli ktoś uważa, że to akurat nie ma znaczenia, to gratuluję! Darz Bór!!!
01-05-2010 07:53 Stanisław Pawluk jabloneczka14 W rankingu prokuratorskich określeń zastosowanych w postanowieniu umorzenia "afery Nowego Swiatu 35" najbardziej podoba mi się to: "WOBEC PRZEDAWNIENIA KARALNOŚCI CZYNU"!!! Czyli świadczące o tym, że gdyby trochę wcześniej to nie wykluczone, że ktoś by poszedł za kraty. O tym, czy współpraca TW "Kazimierza" (chyba jego masz na myśli?) trwała tydzień, czy prawie dwa lata oraz z jakich powodów została zakończona i przez kogo oczywiście będzie można poczytać. Czy takie sytuacje dają prawo do "umoralniania" nas wszystkich na łamach "Łowca Polskiego" i kto stara się "ukrzyżować łowiectwo" czytelnicy sami ocenią.
30-04-2010 23:33 rycerz Ciekawym byłoby usłyszeć, jaki konfitury dostawało się za współpracę z SB mającą trwać tydzień, zawiązaną zaraz po stanie wojennym. Lepsze niż kolejna kadencja w ZG PZŁ? A może to była bezsinteresowna akcja Walenroda, albo koń trojański wpuszczony w siedlisko zła?
30-04-2010 22:47 temida  Za krótkie bycie TW proponuję złom albo dwa złomy D.B.
30-04-2010 21:36 jabloneczka14 Jakoś od lat na tym portalu autor nie mówi o łowiectwie tylko opluwa władze swojego Zrzeszenia i wysuwa zarzuty o przekroczeniach planów. A o łowiectwie? Ani słowa! A na tępotę liczy chyba autor felietonu. Jak długo można prowadzić gierkę pt."ukrzyżować PZŁ". W orzeczeniu Prokuratury nie ma słowa o "niskiej szkodliwości czynu", ale to brzmi lepiej medialnie! Są natomiast stwierdzenia o umorzeniu śledztwa wobec "braku ustawowych znamion czynu zabronionego", "braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu zabronionego", "przedawnienia karalności czynu" - a i ten ostatni przypadek został szczegółowo wyjaśniony i wynikał z błędnego księgowania. Hm...prawda widocznie boli. A może autor zacytuje notatkę oficera SB dot. łowczego krajowego z tych ulubionych materiałów: "unika współpracy, dekonspiruje...". Ale wygodniej dla interesów Pawluka jest posługiwać się tymi materiałami z teczki, które były donosami na Lecha Blocha. A co do epizodu? Dokładna analiza materiałów z teczki łowczego krajowego potwierdza, że był to krótki epizod. Bardzo krótki, bo w efekcie współpraca trwała tydzień. Ale żeby napisać prawdę trzeba by zapewne ze złości połamać kilka długopisów.
A osiągnięcia? Przykład, że dla Kulwapa, czy Pawluka to co by ktoś nie zrobił, to jeśli jest z kierownictwa PZŁ to i tak zrobił źle lub nie zrobił nic. Obiektywizmu, chciałoby się rzec. Dziennikarskiego obiektywizmu...

30-04-2010 15:44 Husky ..."Bij prezesów i łowczych!”, „Dorżnąć tych z zarządów okręgowych i Nowego Światu!”..

Z góry, Świat wygląda piękniej.
Gdyby wierchuszka PZŁ wiedziała, co sądzą o nich członkowie i wybrane przez nich Zarządy Kół, pewnie ze wstydu by się spaliła!
Ale do samozapłonu, potrzebna jest odrobina godności abo honoru.
PZŁ jako organizacja, sama w sobie nie jest zła - ale przez zasiedziałych w niej od kilku dekad działaczy, z wachlarzem odznaczeń na opasłych brzuchach stała się...żałosna...
DB.
30-04-2010 14:40 lelek_nowy Ciekawa teza. O świństwach, przekrętach, krzywych życiorysach, etc. mogą pisać tylko osobnicy kryształowi. Jeżeli napisze o tym ktoś, kogo nie lubimy, nie znosimy, dla nas podejrzany, etc., to nie ma znaczenia co pisze, tylko kto pisze. Typowa agitka, vide kułak, wichrzyciej, syjonista, wróg ludu, etc. - pamiętacie, to już było. To se nie wrati!!!

PS - zresztą jak już ktoś pisze negatywnie, niezależnie kto by to nie był, to i tak od razu otrzyma łatkę drania. Przecież kryształowi, nic złego o swoich kryształowych kolegach nie napiszą.
30-04-2010 13:51 azil II Robercie K.
Napisz cokolwiek na tematy poruszone w artykule, a nie na temat jego autora.
Pomogę tobie.... Np.
Red. Kulwap (Pawluk) pisze nieprawdę ponieważ: po pierwsze.... po drugie...., po trzecie....itd. Z powyższego powodu opisani funkcjonariusze podejmą kroki prawne w celu.....itd.
30-04-2010 13:45 Robert K. Red. Kulwap (Pawluk)piszę o moralności i dobrych intencjach. A czy sam jest taki kryształowy ? Czy nie jest pod kloszem ? Czy gdyby nie był, mógłby jeszcze pisywać w jakimkolwiek szanującym się medium. Numer, który wywinął wielu pamięta. Pieprzenie takie.
30-04-2010 13:39 azil II "Bij prezesów i łowczych!”. Kol. Jelonek !! To hasło wymyślili i rozpowszechnili tacy sami którzy są autorami tego hasła: "A na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści"
Wstyd przyznawać się do przynależności w PZŁ pod przewodnictwem pozostałości po PRL-owskich "szlachcicach".
Azil II
30-04-2010 13:20 azil II Kol. Jelonek ! Zdecydowanie za mało i to nie jadu, a należytej informacji, wiadomości na tematy takie jak: Zasady zatrudniania w PZŁ. Utrzymywanie na stanowiskach osób skazanych wyrokami sądów za przestępstwa powiązane z łowiectwem. Zatrudnianie osób służb PRL-u bez względu na kwalifikacje. Utrzymywanie sądu łowieckiego pod kierownictwem tajnego współpracownika tajnej policji politycznej PRL-u.
Wykluczanie z kół osób niewygodnych na podstawie paragrafu o niekoleżeńskości. Akceptowanie tych spraw poprzez przewodniczących ZO PZŁ. Monopol Polskiego Związku Łowieckiego i przymusowa konieczność przynależności do niego. Uniemożliwienie uprawiania łowiectwa członkom niestowarzyszonym na prawach równych prawom członków zrzeszonych w Kołach łowieckich. itd.....itp....
Następnym razem Kol. Jelonek na temat, a nie starymi metodami jęczysz jak to niesłusznie mają pretensje do tak wspaniałych członków SB,MO,LWP,TW-tajnych współpracowników tych wcześniej wymienionych służb (na pewno nie służącym Krajowi, a własnym pupom i pupom swoich przełożonym). Jelonku !! Z jakiego powodu nie podajesz swojego nazwiska i pozostałych danych? Powinieneś być dumny z siebie za takie spojrzenie na sprawy związku i szeregowych myśliwych.
30-04-2010 13:16 juazwiec97 Popieram absolutnie treść komentarza rycerza i nie rozumiem Jelonka 1.Właśnie teraz w roku wyborczym trzeba te sprawy wyciągać na światło dzienne, gdyż to może zmienić na lepsze tą naszą organizację,chyba że Jelonku 1 chcesz, aby dalej to wszystko się toczyło w tym samym kierunku. My małe robaczki myśliwskie oczyszczamy teren w kołach i ja to już zrobiłem,ale na tych szczytach może to zrobić właśnie redaktor Stanisław Pawluk, za co tą drogą składam serdeczne podziękowania.
DB
30-04-2010 12:56 rycerz Jelonek, dlaczego od razu jad? Ma autor takie, a nie inne poglądy, uważa że kierownictwo PZŁ to ludzie o słabych kregosłupach, kórzy lgnęli do SB, a obecnie pilują tylko swoich stołków, to jego prawo. Napisz coś odwrotnego, np. jak dzięki donosom na kolegow ze Związku udało się utrzymać jego jedność, jakich czynów dokonali przed i po 1989 r., ile i co dobrego zrobili dla szeregowych myśliwych i jak robili to bezinteresownie, bo tylko za 20,000 zł. miesięcznie plus delegacje. To będą argumenty, które pisanie Pawluka skompromitują. Pisanie o jadzie, to tylko próba odwrócenia uwagi od meritum i przejście na opluwanie się za głoszone poglądy. Ty oplujesz Pawluka, potem Pawluk Ciebie, a dzięki temu o problemie ludzi, których sposobem na życie jest korzystanie z nieświadomości szeregowych członków, nie trzeba będzie dyskutować i jakoś tę kampanię zjazdową znowu wygracie.
30-04-2010 12:41 Jelonek1 Pawluk - ile jeszcze jest w tobie człowieku jadu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.