DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Marek Ledwosiński10-01-2005
Wywiad z Prezesem NRŁ

- Panie Prezesie, zbliża się XXI krajowy zjazd delegatów PZŁ. Rozwiejmy wątpliwość proceduralną : Na stronie internetowej ZG PZŁ ukazał się tekst uchwały NRŁ, zwołującej zjazd krajowy. W uchwale tej Rada powołuje się na punkt 2. §40 naszego Statutu. Przepis ten mówi - tutaj zacytuję - ..."że do zadań NRŁ należy przedkładanie krajowemu zjazdowi sprawozdania ze swej działalności".... Natomiast to punkt 1. głosi o zwoływaniu zjazdów... Niestety, ten tekst, właśnie w takiej formie, trafił również do zarządów okręgowych w całym kraju. Jak rozumiem - jest to jedynie pisarska pomyłka?

- Tak sądzę.

- Materiał ten od trzech tygodni widnieje na oficjalnej stronie ZG PZŁ. Miejmy nadzieję, że zostanie wkrótce poprawiony. Panie Prezesie, Naczelna Rada Łowiecka może, w określonych sytuacjach, zwoływać nadzwyczajne zjazdy okręgowe. Przytoczona uchwała nakazuje zwołanie zwyczajnych zjazdów okręgowych do 31. maja. Określenie przez NRŁ daty zwyczajnego zjazdu okręgowego wykracza poza statutowe kompetencje NRŁ. Dlaczego w tej materii NRŁ zawłaszcza sobie kompetencje okręgowych rad?

- Nie sądzę, by można tutaj mówić o zawłaszczeniu. NRŁ kierowała się jednym zasadniczym argumentem: Trzeba uchwalić statut. I sprawa statutu spowodowała, iż trzeba będzie wcześniej wyznaczono przez NRŁ termin na 2 lipca - zwołać zjazd zwyczajny (krajowy - przyp. M.L.), który będzie jednocześnie zjazdem, gdzie będzie uchwalony statut, jak również dokonane będą zmiany władz w PZŁ. NRŁ uznała, mając do tego ekspertyzy, iż procedury prawne pozwalają na taką sytuację. Nie chcemy, aby PZŁ był bez statutu.

- Panie Prezesie, kto sporządzał te ekspertyzy?

- Ekspertyzy sporządzali, przez Zarząd Główny, ludzie, którzy z prawem i ustawą łowiecką są zapoznani.

- Jak rozumiem, doradcy prawni Zarządu Głównego?

- Tak jest.

- Panie Prezesie, kolejna sprawa to właśnie termin zjazdu krajowego. Statut mówi, że kadencja władz i organów PZŁ trwa 5 lat. Poprzedni zjazd krajowy obradował 5 grudnia 2000 r. Zatem kolejny może odbyć się właśnie w grudniu. Tymczasem NRŁ wyznacza termin zjazdu na 2 lipca. Skróci to o prawie pół roku kadencję samego zjazdu i wszystkich ciał, wybieranych przez zjazd. Będzie to - w mojej ocenie - złamanie kolejnej statutowej zasady, mówiącej o pięcioletniej kadencji władz i organów PZŁ.

- Nie sądzę. PZŁ, z jego organami, ma prawo zwołać zjazd i dokonać potrzebnych zabiegów, skracając termin działalności władz obecnych. Jest to przede wszystkim robione po to, ażeby PZŁ miał pełny statut. Nie można pozostawić Związku bez statutu.

- Panie Prezesie, skrócenie kadencji władz i organów może nastąpić wyłącznie w drodze zmiany statutu. W tej sytuacji nie ma - w mojej ocenie - żadnych statutowych możliwości skrócenia kadencji obecnych władz i organów. Jak wyobraża sobie Pan Prezes okres dwuwładzy, jaka zapanuje między 2 lipca tego roku, kiedy to będą wyłonione nowe władze i organy, a grudniem, kiedy zakończy się kadencja obecnie urzędujących władz i organów?

- Nie, nie będzie żadnej dwuwładzy i takiej dwuwładzy być nie może! W momencie, kiedy 2 lipca zostaną wybrane przez zjazd nowe władze - będą to władze, które będą pełniły wszelkiego rodzaju statutowe obowiązki. Natomiast władze, które pełnią w tej chwili te obowiązki, skończą swoją działalność 2 lipca.

- Panie Prezesie, zatem ponawiam moje pytanie: jaka jest prawna podstawa skrócenia o pół roku zagwarantowanej w statucie długości kadencji?

- Potrzeba uchwalenia i przygotowania statutu.

- Panie Prezesie, przykro mi, ale nadal nie znajduję jakiejkolwiek prawnej możliwości - w obecnej sytuacji - skrócenia bieżącej kadencji władz i organów PZŁ. Ustawa wymaga uchwalenia nowego statutu do końca roku. Zjazd zwołany zgodnie z kalendarium, czyli w pierwszych dniach grudnia, miałby 25 dni na uchwalenie tego dokumentu. Potrzebował będzie na to zadanie tylko jednego dnia. Proszę mnie oświecić: Po co ten pośpiech, który ciągnie za sobą ewidentne łamanie statutu naszego Zrzeszenia?

- Nie sądzę, jak powiadam, żeby to było łamanie statutu. Wydaje mi się, iż Naczelna Rada Łowiecka kieruje się tylko i wyłącznie dobrem PZŁ, ponieważ jest wiele jeszcze pracy, będą konsultacje, będą sprawy statutowe omawiane w kołach łowieckich, konsultowane w okręgach. To rodzi pewien ciąg pracy i sądzę, że do zjazdu lipcowego będziemy w stanie to wszystko przygotować. Być może, że jeszcze mogą być jakieś odwołania natury - że tak powiem - wyższej, gdzie trzeba będzie jeszcze tworzyć jakieś poprawki, bo na zjeździe również mogą być takie momenty ..... W związku z tym procedury mogą się przedłużać. I dlatego jest potrzebny czas, ażeby statut był załatwiony od początku do końca.

- Sugeruje Pan możliwość zwołania, po najbliższym zjeździe krajowym, nadzwyczajnego zjazdu, którego zadaniem mogłoby być - jak Pan to ujął - zajęcie się niezbędnymi poprawkami już uchwalonego, nowego statutu?

- Chcielibyśmy tego uniknąć. Zjazd krajowy, który odbędzie się w lipcu, powinien te sprawy załatwić. Ale właśnie takiej ewentualności nie mogę wykluczyć ..... Myślę jednak, że to, czy zjazd odbędzie się w lipcu, czy też w grudniu, nie jest najważniejsze.

- Skoro nie jest to najważniejsze, to dlaczego NRŁ upiera się przy skróceniu kadencji obecnych władz i organów PZŁ?

- Tak, jak powiedziałem : powodują to sprawy organizacyjne.

- Panie Prezesie, im więcej czasu na organizację, tym zorganizowanie rzeczy poprawniejsze. Doprawdy, nie rozumiem ...

- Widzi pan , wbrew temu, co by się wydawało, my jesteśmy organizacją, która ma prawo ingerować w nasze wewnętrzne rzeczy. Statut jest najważniejszym aktem, który jest nam potrzebny - poza ustawą. Dlatego chcemy dobrze to przygotować.

- Oczywiście, że organizacja ma prawo ingerowania, natomiast nie może w trakcie tej ingerencji łamać spisanych już praw. Nie przekonał mnie Pan. Z całym szacunkiem dla Pana Prezesa, którego znam osobiście i wielce poważam - w mej ocenie będziemy mieli do czynienia z pozastatutowym, bezprawnym skróceniem kadencji obecnych władz i organów Zrzeszenia.

- Panie redaktorze, nie bardzo jestem zadowolony z tego, że pana nie przekonałem, ale proszę tutaj nie mówić mi, że jest to niezgodne! Prosiłbym o to, żeby pan skierował do mnie na piśmie, precyzyjnie (swoje zastrzeżenia, wątpliwości - przyp. M.L.) - postaram się po konsultacjach z prawnikami odpowiedzieć. Chciałbym, by po pisemnym zapytaniu można było moją wypowiedź uzupełnić i wyemitować w Radiu Pomorza i Kujaw, jeśli panu moja dzisiejsza odpowiedź nie wystarcza.

- Oczywiście, Panie Prezesie, z pewnością do dnia rozpoczęcia obrad zjazdu wrócimy do tej sprawy.

Brak komentarzy do tej publikacji

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.