DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Stanisław Pawluk17-03-2014
Wojna koła pod sztandarem PZŁ

Łowiectwo nie ma dobrej opinii w społeczeństwie, ale złą potrafi samo wokół siebie tworzyć, szczególne gdy w sprawy zaangażują się wyższej rangi działacze Polskiego Związku Łowieckiego, jak w opisanej niżej wojnie o sztandar, na którym godnie umieszczono napis: „Polski Związek Łowiecki. Łowczy okręgowy w Tarnobrzegu Jan Czub i przewodniczący Okręgowej Rady Łowieckiej Tadeusz Jabłoński sami dołożyli cegiełkę do wzmocnienia konfliktu, który z racji swoich stanowisk mogli powstrzymać.

Ludowe Koło Łowieckie w Opatowie obchodzić miało rocznicę swego 60-lecia. Jak w większości kół w Polsce przy takiej okazji, powołano komitet organizacyjny i postanowiono wykonać sztandar koła. Za wszystkie sprawy związane z obchodami rocznicy odpowiadał komitet organizacyjny i tenże komitet uchwałą walnego zgromadzenia członków został umocowany do zadań związanych z organizacją uroczystości. Opracowano projekt sztandaru, przyjęto na WZ stosowne uchwały zatwierdzające jego projekt, w którym m.in. zawarto dokładny opis i wzór sztandaru, wybrano wykonawcę i zlecono wykonanie. Upoważniono członka koła Janusza Jakubowskiego do zawarcia umowy wykonawstwa sztandaru wg. zatwierdzonego projektu. Wykonanie sztandaru na podstawie udzielonego mu upoważnienia Janusz Jakubowski zlecił Kazimierze J. i ta zamówiony sztandar wykonała za kwotę 4 531 zł. Za wykonanie sztandaru 3 000 złotych zapłaciło Starostwo Powiatowe w Opatowie i do zapłaty pozostała kwota 1 531 złotych na co wykonawca wystawił fakturę VAT dla koła łowieckiego.

Komitet obchodów zgromadził kwotę 29 863 złotych, z czego od sponsorów pochodziło 11 800 złotych, a decyzją WZ na ten cel przeznaczono cała kwotę uzyskaną za polowanie dewizowe na kuropatwy tj. 18 063 zł. Sztandar został odebrany i uczestniczył w uroczystościach w klasztorze Ojców Bernardynów w Opatowie, gdzie został poświęcony i oficjalnie wręczony. Na uroczystościach tych byli obecni przedstawiciele władz okręgowych z łowczym okręgowym Janem Czubem na czele, a wręczenia sztandaru dokonał osobiście prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Tadeusz Jabłoński. Sztandar uczestniczył także w wielu innych uroczystościach aż do czasu, kiedy prezesowi koła Stanisławowi Kazimierzowi Jakubowski, prywatnie rodzonemu bratu Janusza Jakubowskiego, przyszło do głowy zakwestionować jakość wykonania sztandaru i jego cenę. Z powodu tych zastrzeżeń doszedł do wniosku, że za sztandar powinien zapłacić zlecający, czyli jego brat Janusz Jakubowski. A Ludowe Koło Łowieckie, pomimo przynaglającego wezwania, brakującej do całości ceny za sztandar kwoty 1 531 złotych nie zapłaciło, w wyniku czego wykonawczyni wniosła pozew o zapłatę do Sądu Rejonowego w Opatowie.

Interwencje w tej sprawie w okręgu podejmował Janusz Jakubowski zmierzając do załatwienia sprawy wewnątrz organizacji, bez psującego dobre imię zrzeszenia niechlubnego procesu sądowego podczas którego, jak słusznie przewidywał, sprawa rozleje się poza szeregi organizacyjne. Zarząd Okręgowy sprawuje przecież ustawowy nadzór nad kołem, więc mógł podjąć działania na rzecz załatwienia sprawy w sposób jak najmniej szkodzący wizerunkowi Polskiego Związku Łowieckiego. Rozmowy na ten temat nie przyniosły jednak żadnych skutków. Władze łowieckie, a zwłaszcza łowczy okręgowy Jan Czub zdawał się być nieczuły na argumenty, a jego zachowanie ocenić można jako twarte wsparcie dla coraz to bardziej zacietrzewionego prezesa koła, który najwyraźniej dominując nad pozostałymi członkami zarządu, forsował coraz to gorsze dla koła decyzje.

W procesach sądowych jakie na kanwie sztandaru zaistniały wystąpiła cała plejada świadków z przewodniczącym Okręgowej Rady Łowieckiej Tadeuszem J. i łowczym okręgowym Janem Cz. na czele. Zarząd koła przyjął dość ciekawą strategię obronną tłumacząc m.in., że to nie koło zlecało wykonania sztandaru. Fakt, że koło sztandar przyjęło i wykorzystywało praktycznie, jakby do prezesa koła nie docierał. Nie docierały także argumenty, że koło nie zgłaszało żadnych reklamacji, nie wnosiło żadnych zastrzeżeń co do niezgodności sztandaru z projektem, ani nie kwestionowało ceny usługi. Okoliczności takie zarząd zaczął wynajdywać dopiero po wniesieniu pozwu o zapłatę. Nie czuły na takie zarzuty pozwanego, Sąd Rejonowy w Opatowie wydał wyrok korzystny dla firmy wykonującej sztandar i nakazał kołu zapłacić kwotę 1 531 złotych, zasądzając dodatkowo zwrot kosztów procesu w wysokości 647 złotych.

W wyniku złożonej przez Ludowe Koło Łowieckie apelacji Sąd Okręgowy w Kielcach utrzymał zaskarżony wyrok i zasądził dodatkowo od koła kwotę 300 złotych tytułem zwrotu kosztów za drugą instancję. Tak więc zamiast uiścić kwotę ewidentnie należną za sztandar, Ludowe Koło Łowieckie zmuszone było zapłacić prawie dwukrotność należnej kwoty, o niedających się ocenić stratach na wizerunku koła i Polskiego Związku Łowieckiego nie wspominając.

Czy wraz z uprawomocnieniem się wyroku skończyła się wojna o sztandar pod sztandarem PZŁ, czy destrukcyjne dla oglądu łowiectwa przez społeczeństwo działania ustały i jakie kolejne genialne pomysły miał prezes Ludowego Koła Łowieckiego w Opatowie dowiemy się w następnej części tego reportażu już wkrótce.
18-10-2014 21:14 Podkarpacki niedźwiedź Kolego Stanisławie, czytaj ze zrozumieniem i dogłębniej rozpoznaj sprawę o której tak odważnie piszesz.
17-10-2014 07:45 Stanisław Pawluk Podkarpacki niedźwiedź! Rzecznik Okręgowy PZŁ podważył prawomocne wyroki? Bzdura na resorach...
16-10-2014 20:11 Podkarpacki niedźwiedź Kolego Stanisławie, od czasu publikacji tekstu upłynęło ponad pół roku. Proponuje albo go wykasować albo przedstawić całą prawdę. Pisanie półsłówkami nie przystoi. Ciekawa ta sprawa, dodając, że pewien Okręgowy Rzecznik Dyscyplinarny (chyba z południa polski) wyjaśnił pewne wątki dogłębnie, dzięki czemu jeden z bohaterów oczyszczony został z zarzutów, co potwierdziło orzeczenie Głównego Sądu Łowieckiego (po odwołaniach złożonych przez oponentów bohatera). Wiem Stanisławie, o tym nie honor Tobie pisać. Wszakże to machina PZŁ wyjaśniła prawdę a jakiś Rzecznik zrobił to co powinien. Pozdrawiam!
03-05-2014 08:57 Podkarpacki niedźwiedź Czekamy na dalszy ciąg od 17.03. Temat ciekawy, nie trzymaj na w niepewności szanowny redaktorze.
20-03-2014 18:05 Haluk Wreszcie wiem, po co kołom sztandary!
18-03-2014 10:59 Robert K. Kulwap, po raz pierwszy pochwalę wpis za twoją dbałośc o dobre imię PZŁ. Widzę, że zmieniłeś front i zamiast bezproduktywnie opluwać, piętnujesz.
17-03-2014 15:47 Wana Może stanowisko w pracy zawodowej zajmowane przez prezesa koła wyjaśniłoby, dlaczego starostwo finansowało sztandar. Stachu, przewąchaj sprawę, czy nie było tam wykorzystania stanowiska służbowego dla celów prywatnych.
17-03-2014 15:23 Rzecznik Prasowy I cala ta afera o ok 1500zl?
Totalna zenada i wstyd zeby komus za jego prace nie wyplacic tak smiesznej kwoty!
Dla mnie to niepojete. Zreszta rownie niepojete dlaczego starostwo wladowalo w prywatny przeciez sztandar 3tys zl z publicznych pieniedzy?

17-03-2014 12:21 Led Wpis usunięty administracyjnie. Przyczyna: podawanie niezweryfikowanych faktów godzących w osoby trzecie.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.