DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Janusz Kibic03-04-2021
Przychody i wydatki PZŁ, rok 2020 i 2021

Informacja o przychodach i wydatkach Polskiego Związku Łowieckiego nigdy nie była udostępniana członkom Związku. Znana była i jest tylko działaczom, w tym członkom Naczelnej Rady Łowieckiej, która ma w kompetencjach zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu Głównego z wykonania i uchwalenie planu budżetu Zrzeszenia na kolejny rok, ale tego co się uchwala nie publikuje ani NRŁ, ani ZG PZŁ.

Wprawdzie Naczelna Rada Łowiecka sprawuje stały nadzór nad działalnością Zarządu Głównego w oparciu o kryteria transparentności i jawności (§ 82 ust.1 statutu), ale ta "transparentność i jawność" NRŁ przejawia się na przykład tym, że prawie żadna z kilkuset uchwał NRŁ z ostatnich 2 lat nie była udostępniona członkom Związku, co oznacza ni mniej ni więcej tylko tyle, że Naczelna Rada Łowiecka jest zupełnie niepotrzebna. Można też wspomnieć, że budżety zarządów okręgowych są uchwalane corocznie przez okręgowe zjazdy delegatów (§ 97 pkt 4 statutu), ale czy słyszał ktoś o tym, żeby zjazd okręgowy zmienił w budżecie np. przychody lub wydatki okręgu, jak wszystko wcześniej klepnęła NRŁ?

W tej sytuacji powinno zainteresować czytelników dziennika Łowiecki wykonanie budżetu PZŁ za rok 2020 i plan budżetu na rok 2021, co przedstawiam poniżej. Pierwsze dwa dokumenty dotyczą sumarycznego wykonania budżetu za 2020 r. z planem na rok 2021 oraz plan i wykonanie wydatków w roku 2020 i ich plan na rok 2021.


Kolejny dokument przedstawia szczegóły planu wykonania budżetu PZŁ za 2020 r. w okręgach i OHZ-ach, wraz z planem na rok 2021.


Dwa kolejne dokumenty, to plany przychodów i wydatków Polskiego Związku Łowieckiego planowane przez Zarząd Główny na rok 2021, w rozbiciu na okręgi.


Zainteresowani pełną dokumentacją z wykonania budżetu za rok 2020 oraz planem na rok 2021, które Zarząd Główny przedstawił Naczelnej Radzie Łowieckiej, mogą zapoznać się z całym tym dokumentem.

Brak komentarzy do tej publikacji

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.