DZIENNIK
Redaktorzy
   Felietony
   Reportaże
   Wywiady
   Sprawozdania
Opowiadania
   Polowania
   Opowiadania
Otwarta trybuna
Na gorąco
Humor
PORTAL
Forum
   Problemy
   Hyde Park
   Wiedza
   Akcesoria
   Strzelectwo
   Psy
   Kuchnia
Prawo
   Pytania
   Ustawa
   Statut
Strzelectwo
   Prawo
   Ciekawostki
   Szkolenie
   Zarządzenia PZŁ
   Przystrzelanie
   Strzelnice
   Konkurencje
   Wawrzyny
   Liga strzelecka
   Amunicja
   Optyka
   Arch. wyników
   Terminarze
Polowania
   Król 2011
   Król 2010
   Król 2009
   Król 2008
   Król 2007
   Król 2006
   Król 2005
   Król 2004
   Król 2003
Imprezy
   Ośno/Słubice '10
   Osie '10
   Ośno/Słubice '09
   Ciechanowiec '08
   Mirosławice '08
   Mirosławice '07
   Nowogard '07
   Sieraków W. '06
   Mirosławice '06
   Osie '06
   Sarnowice '05
   Wojcieszyce '05
   Sobótka '04
   Glinki '04
Tradycja
   Zwyczaje
   Sygnały
   Mundur
   Cer. sztandar.
Ogłoszenia
   Broń
   Optyka
   Psy
Galeria
Pogoda
Księżyc
Kulinaria
Kynologia
Szukaj
autor: Piotr Gawlicki14-04-2006
Dodatkowe finansowe obciążenia kół

Niektóre Zjazdy Okręgowe PZŁ, tak w roku 2000, jak i w roku ubiegłym, podejmowały uchwały o powoływaniu funduszy okręgowych dedykowanych finansowaniu określonych zadań w okręgu. Mógł to byś fundusz rozwoju hodowli i introdukcji zwierzyny drobnej, mogło to być finansowania remontu siedziby zarządu okręgowego, albo budowa ogrodzenia jakiejść strzelnicy w okręgu. Tak powołane fundusze miały być najczęściej zasilane wpłatami kół łowieckich z danego okręgu. Wpłaty te mogły być jednorazowe w określonych kwotach, albo też wyliczano od koła opłaty roczne, np. oparte na określonej stawce za 1 ha dzierżawionych obwodów łowieckich, które miały być wpłacane w każdym kolejnym roku.

Do redakcji dochodziły informacje, że niektóre zarządy okręgowe i ORŁ uważają wpłaty od kół łowieckich na utworzone w okręgu fundusze za obligatoryjne, żadając ich zapłaty w określonych terminach, na co niektóre koła nie chciały się zgodzić, wychodząc z założenia, że jakikolwiek fundusz powołany przez zjazd okręgowy może być zasilany tylko wpłatami dobrowolnymi.

Zdarzały się również takie sytuacje, że okręgowe organa PZŁ ostrzegały koła zalegające z wpłatami na powołane fundusze, że negatywnie zaopiniują wnioski tych kół o przedłużenie umów dzierżawnych obwodów, szantażując koła w ten sposób i wymuszając na nich dokonanie wpłat. A wpłaty te nie były takie małe, co szczególnie dotykało kół gospodarujących na słabych obwodach.

Powyższa sytuacja spowodowała wystąpienie redakcji dziennika "Łowiecki" do Zarządu Głównego PZŁ, z prośbą o informację, czy postępowanie organów okręgowych w sprawie zmuszania kół do obligatoryjnych wpłat na fundusze powołane przez zjazdy okręgowe ma umocowanie w prawie łowieckim. Otrzymaliśmy odpowiedź, którą w całości publikujemy niżej.

Po przeczytaniu odpowiedzi obok, nie ma już żadnej wątpliwości, że żądanie od kół łowieckich dokonywania obligatoryjnych wpłat na fundusz powołany w okręgu nie może mieć miejsca, bo wpłaty takie nie mieszczą się w określonych w Art. 35 ust.1 ustawy Prawo łowieckie sposobach finansowania działalności PZŁ, które może odbywać się tylko w ramach funduszy własnych, wpisowego, składek członkowskich, zapisów i darowizn oraz dochodów z działalności gospodarczej. Jeżeli więc koła łowieckie chciałyby finansować powołane przez zjazdy okręgowe fundusze, to mogą to robić, ale na zasadzie pełnej dobrowolności.

Gdyby jakieś zarządy okręgowe w dalszym ciągu uważały, że wpłaty na powstałe w okręgu fundusze są obowiązkiem kół łowieckich, należy wydrukować przedstawione pismo Przewodniczącego Zarządu Głównego i przedstawić w okręgu.

Powyższe stanowisko ZG PZŁ zamyka sprawę i żadne koło łowieckie nie może być już zmuszane do dokonywania jakichkolwiek wpłat na fundusze uchwalone w okręgu, a jeżeli na takie wpłaty koło się decyduje i przeznacza na nie odpowiednie środki w budżecie koła danego roku, to wpłaty takie mają charakter darowizny.

Brak komentarzy do tej publikacji

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.