strona główna forum dyskusyjne


  

OTWARTY KONKURS ZNAJOMOŚCI POLSKIEGO JĘZYKA ŁOWIECKIEGO

 

 

Motto:

"Tak u myśliwców, gdy kto kształtem innym

Mówi polując, musi wnet być winnym.

Już gębę trąbą zwać u chartów musi,

Kto myśliwskiej polewki zakusi,

Zająca kotką, ucho już nie uchem,

    Musi zwać słuchem.

Tłustego skromnym, prędkiego ciekawym

Musi zwać, kto chce być myśliwym prawym..."

                                      Sebastian Fabian Klonowic (1545 - 1602)

         

       Konkurs organizowany jest w ramach I Międzynarodowego Festiwalu Kultury Myśliwskiej  Oleśnica 2005 w dniu  15.10. 2005r.

Mogą w nim brać udział wszyscy członkowie Zrzeszenia i kandydaci do PZŁ, jak również miłośnicy i sympatycy łowiectwa z Europy. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, a stopień trudności zróżnicowany w zależności od etapu. Odpowiedzi na pytania pisemne i ustne oceniać będzie powołana na czas konkursu Komisja.

 

Cele konkursu:

-         pogłębianie wiedzy z zakresu terminologii łowieckiej;

-         propagowanie poprawności języka łowieckiego wśród  myśliwskiej braci;

-         kultywowanie tradycji polskiego języka łowieckiego;

-         zainteresowanie społeczeństwa swoistą kulturą i obyczajami myśliwskimi;

-         zachowanie czystości języka łowieckiego w mowie potocznej i piśmiennictwie.

 

 

 

Opis etapów konkursu:

I etap - OTWARTY (pisemny) godz. 10.00

Polega na udzieleniu odpowiedzi na 50 pytań z zakresu terminologii łowieckiej. Czas na rozwiązanie testu 25 minut. Z pierwszego etapu wyłonionych zostanie 10 zawodników , którzy wezmą udział w ścisłym finale (decyduje ilość zdobytych punktów) 

II etap (finał)- POJEDYNEK godz. 16.00

 

Zawodnicy odpowiadają na pytania w kolejności zajętych miejsc w I etapie wybierając numery od 1 do 100. Błędna odpowiedź lub jej brak eliminuje zawodnika z dalszej gry. Wygrywa ten zawodnik, który jako jedyny pozostanie w grze. Kolejność pozostałych miejsc ustala się w  kolejności pozostających w grze zawodników.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas gali (wcześniej wywieszone w biurze festiwalu)

 

Nagrody:

 

Miejsca od I do III  dyplomy i nagrody rzeczowe, pozostali zawodnicy II etapu dyplomy uczestnictwa.

Zgłoszenia na konkurs przyjmowane będą na piśmie  w trakcie Festiwalu.

Zagadnienia:

1. O zwierzynie dawniej i dziś.

 1. O polowaniu, łowieckich tradycjach i zwyczajach.
 2. O psie myśliwskim, jego pracy i sprawach
 3. O sokolnictwie, czyli o łowach pod pierzem
 4. O broni myśliwskiej.

 

Literatura:

 

1. Stanisław Hoppe "Polski język łowiecki". Warszawa 1980

 1. Stanisław Hoppe "Słownik języka łowieckiego" Warszawa 1970
 2. Marek P. Krzemień "1000 słów o łowiectwie" Warszawa 1986
 3. Edward Szałapak "Słownik Myśliwego" Wrocław 2004
 4. Edward Szałąpak "Opisanie łowów"
 5. Zygmunt Jóźwiak, Kazimierz Biały  "Słownik podstawowych terminów łowieckich i ekologicznych"  Warszawa 1994
 6. "Łowiectwo" praca zbiorowa. Warszawa
 7. Czasopismo "Łowiec Polski"
 8. Marek P. Krzemień "Kultura łowiecka w zarysie" Kraków 2004
 9. Anatol Szyrkowic "Wszystko o broni myśliwskiej" Warszawa 1993

 

 

 

Wróć do strony głównej I Międzynarodowego Festiwalu Kultury Myśliwskiej - Oleśnica 2005

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.