strona główna forum dyskusyjne


  

Warunki Konkursu Małej Formy Literackiej

 

W konkursie rozpatrywane będą opowiadania, wspomnienia, eseje lub reportaże literackie o tematyce łowieckiej, ochronie przyrody, autentycznych przeżyć i przygód myśliwskich. Ich objętość nie powinna przekraczać pięciu stron maszynopisu (30 wierszy na stronie,3,5 cm margines).

Warunki konkursu:

1 - w konkursie mogą brać udział prace dotychczas nie publikowane, w trzech egzemplarzach i zapisie                   elektronicznym, przesłane w kopercie opatrzonej napisem "Konkurs Małej Formy Literackiej" oraz godłem   autora. Do koperty należy włożyć drugą zaklejoną, oznaczoną z zewnątrz godłem, a wewnątrz zawierająca kartkę z godłem, imię i nazwisko autora oraz dokładny adres.

2 - do konkursu przyjmowane są prace napisane tylko w języku Polskim

3 - Prace konkursowe należy przesłać na adres organizatora festiwalu ( dokładny adres w Karcie Zgłoszenia)

4 - za prace zagubione podczas przesyłki organizator nie odpowiada.

5 - prace oceni jury powołane przez organizatorów I Międzynarodowego Festiwalu Kultury Myśliwskiej - Oleśnica 2005.

6 - organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania utworów nagrodzonych i nie nagrodzonych według własnego uznania i dokonywanie w nich skrótów i poprawek przed ewentualnym drukiem.

7 - autor nie może złożyć więcej niż dwa utwory.

8 - termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 15. 09. 2005.Decyduje data stempla pocztowego.

9 - rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15. 10. 2005 podczas gali w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu przy ul. M.C. Skłodowskiej w Oleśnicy

11 - za najlepsze prace zostaną przyznane nagrody 1000zł. - I miejsce, 700 zł. II miejsce, 500 zł. III miejsce.

12 - wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas I Międzynarodowego Festiwalu Kultury Myśliwskiej - Oleśnica 2005.

13 - jury konkursu może nie przyznać poszczególnych nagród lub dokonać innego ich podziału.

 

 


Wróć do strony głównej I Międzynarodowego Festiwalu Kultury Myśliwskiej - Oleśnica 2005

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.