strona główna forum dyskusyjne


  

Regulamin

Konkursu Pieśni Myśliwskiej

 

 1. W konkursie uczestniczą wykonawcy, którzy zgłosili swój udział w ustalonym terminie na "Karcie zgłoszenia" (Załącznik) przesłanej do Sekretariatu Komitetu Organizacyjnego.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla śpiewaków, uczniów i absolwentów szkół muzycznych, którzy nie są związani profesjonalnie z wokalistyka.
 3. Strój wykonawców powinien mieć charakter myśliwski, leśny, jeździecki lub historyczny. W zespole należy nosić ubiór jednolity. Myśliwi i leśnicy mogą występować w mundurach organizacyjnych.
 4. Kolejność występów w poszczególnych kategoriach ustalona zostanie losowo przed rozpoczęciem przesłuchań.
 5. Konkurs rozegrany zostanie w trzech kategoriach: solowej (indywidualnej), zespołowej oraz dziecięcej.
 6. Opis kategorii konkursowych:
  • kategoria solowa (indywidualna) - należy wykonać dwie pieśni z akompaniamentem: obowiązkową i dowolnie wybraną. Towarzyszyć soliście może jeden lub więcej instrumentów (np. gitara, fortepian, trąbka, akordeon, róg myśliwski, zespół). Dopuszcza się zapis elektroniczny akompaniamentu..
  • kategoria zespołowa - należy wykonać dwie pieśni: obowiązkową i dowolną w opracowaniu przynajmniej dwugłosowym. Za zespół wokalny uważa się duet, tercet, kwartet  i większe formacje. Śpiewakom może towarzyszyć jeden lub więcej instrumentów lub podkład elektroniczny. Dopuszcza się wykonanie pieśni a cappella czyli bez akompaniamentu.
  • kategoria dziecięca -występują dzieci solo lub w zespole do lat12.  wykonując jedną dowolnie wybraną pieśń o tematyce łowieckiej z akompaniamentem.
 7. Dozwolone są występy dzieci wraz z dorosłymi w kategorii zespołowej przy wspólnym wykonywaniu pieśni.
 8. Pieśń  obowiązkową należy wybrać z zestawu przygotowanego i zamieszczonego  przez Organizatorów na stronie internetowej Klubu Sygnalistów Myśliwskich www.muzyka.mysliwska.pl .
 9. Pieśń dowolna - historyczna lub powstała współcześnie musi być kompozycją  tematycznie związaną z łowiectwem.
 10. Goście zagraniczni biorący udział w konkursie mogą zaśpiewać pieśń obowiązkową ze słowami polskimi lub w języku obcym.
 11. Komitet Organizacyjny powołuje 3 osobowe jury, w skład którego wchodzi przynajmniej jeden juror nominowany Klubu Sygnalistów Myśliwskich PZŁ.
 12. Każdy z jurorów samodzielnie ocenia poszczególne pieśni uwzględniając następujące kryteria:

.        prezentacja wykonawcy  0 - 5 punktów jednorazowo za cały występ

.        intonacja i rytm               0 - 5 punktów za każdą pieśń

.        czytelność tekstu             0 - 5 punktów za każdą pieśń

.        wrażenie artystyczne  0 - 5 punktów za każdą pieśń (w kategorii      zespołowej należy uwzględnić brzmienie zespołu)                

 1. Przed rozpoczęciem przesłuchania należy dostarczyć do Biura Organizacyjnego nuty pieśni dowolnej w 3. egzemplarzach do dnia 25- 09 - 2005 na adres jak w karcie zgłoszenia
 2. Organizatorzy mają prawo do wykorzystania pieśni autorskich prezentowanych na konkursie.

 

Konkurs Pieśni Myśliwskiej

I Międzynarodowego Festiwalu Kultury Myśliwskiej - Oleśnica 2005

 

KARTA ZGŁOSZENIA

 

 

I. Zgłoszenie udziału w : ( wstaw krzyżyk w odpowiedniej kratce )

 

A. Kategoria solowa

 

B. Kategoria zespołowa

 

C. Kategoria dziecięca                           

 

 

II. Dane wykonawcy konkursowego ( według tego zgłoszenia zostanie wypełniony dyplom uczestnictwa )

Nazwa zespołu lub imię i nazwisko solisty ....................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko kierownika zespołu .............................................................................................................

Liczba członków zespołu (razem) ............. , w tym liczba członków zespołu nie występ. w kat. solistów .........

Adres wykonawcy........................................................................................................................................

Tel./fax..............................................................................................................................................................

Oświadczam(y), że nie jestem(śmy) śpiewakiem(ami) zawodowym(i).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. W załączeniu przesyłam 5 kompletów konkursowego zapisu nutowego dowolnej pieśni myśliwskiej.             

                                                                                                               

 

.........................................

( podpis  solisty lub kierownika zespołu )

 

..........................................

( miejscowość i data )

 

 


Wróć do strony głównej I Międzynarodowego Festiwalu Kultury Myśliwskiej - Oleśnica 2005

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.