strona główna forum dyskusyjne


  

Regulamin Konkursu Wabienia Jelenia

 

I.     Zasady Konkursu Naśladowania Ryku Jeleni - byków.

W konkursie biorą udział zawodnicy z Polski i innych krajów Europy, gdzie kultywowana jest umiejętność wabienia jeleni zgodnie z tradycją kultury łowieckiej. W przypadku zgłoszenia trzech zawodników z danego kraju-przysługuje temu krajowi zgłoszenie własnego sędziego. Zawodnicy występują w myśliwskich strojach, tradycyjnie obowiązujących w kraju który reprezentują. Zawodników przedstawia publiczności konferansjer prowadzący konkurs. Przed konkursem zawodnicy losują numery startowe umieszczone na krążkach drewnianych z motywem ryczącego byka na rewersie. Wylosowane krążki z numerami startowymi zawodnicy zawieszają na szyi i pozostają bezimienni i nie znani sędziom z nazwiska, ani z kraju skąd pochodzą. Sędziowie oceniają zawodników wg numerów startowych zgłaszanych przez konferansjera. Jury jest umieszczone tyłem do sceny i zawodników i przodem dla publiczności bez możliwości kontaktu wzajemnego głosem oraz wzrokowego rozpoznania zawodników startujących w konkursie. Konferansjer prowadzący zawodników na scenie wywołuje startujących wyłącznie według kolejności numerów startowych bez podawania nazwisk i kraju pochodzenia. Zawodnik otwiera i kończy swój występ ukłonem lub zdjęciem kapelusza. Naśladowanie głosów jeleni byków odbywa się bez nagłaśniania. Zawodnicy w kolejności wylosowanych numerów startują w następujących konkurencjach:

A- Naśladowanie głosu jelenia-byka poszukującego łań (do wyboru), w tym

a) głos byka młodego 3-5 lat (I klasa wieku). Albo

b) głos jelenia byka w średnim wieku 6-10 lat (II klasa wieku)

B- Naśladowanie głosu jelenia trzymającego chmarę łań. Jest to głos ostrzegający rywali przed zbliżaniem się do chmary

C- Naśladowanie głosu jelenia byka pędzącego przed sobą rywala. Jest to zew w czasie gonu.

D- Naśladowanie głosu jelenia byka po zwycięskiej walce. Jest to ryk triumfu.

 

            Dozwolone jest wykonanie 2 sekwencji każdego głosu w czasie jednego występu w danej konkurencji. Każdą konkurencję zawartą w przedziale A-D każdy startujący zawodnik wykonuje osobno. Po zakończeniu jednej konkurencji przez wszystkich zawodników, przystępuje się do następnej zachowując kolejność jak w poprzedniej.

            Zawodnicy do demonstracji poszczególnych konkurencji mogą używać dowolnych instrumentów i przyrządów do wabienia jeleni byków, począwszy od złożonych w kształcie muszli dłoniach, poprzez muszlę Trytona, róg bawoli, cylindry od lamp naftowych, a skończywszy na tubach drewnianych, tekturowych, gumowych czy plastikowych. Tu jednak należy zaznaczyć, że klasyczny instrument do wabienia jeleni w czasie rykowiska świadczy o klasie wabiarza.

            Jury ocenia występ zawodników punktując każdą konkurencję, w której biorą udział, w skali 1 do 6 punktów. Swoją punktację prezentują publiczności i sekretarzowi zawodów, podnosząc  "lizaki" z cyframi obustronnie umieszczonymi na plakietkach. Sędziowie siedząc tyłem do zawodników w osobnych boksach nie widzą ani zawodników, ani siebie nawzajem. Swą punktację nanoszą na kartę oceny wpisując numer zawodnika, literę konkurencji, ilość punktów oraz podpisują się czytelnie. Kart oceny zawodników sędziowie oddają do sekretariatu po zakończeniu zawodów.

            Sekretariat zawodów sporządza wydruk komputerowy kart oceny i ustala punktację uzyskaną przez zawodników w poszczególnych konkurencjach i ogółem. Na tej podstawie sekretariat ustala kolejność miejsc ogółem i w poszczególnych konkurencjach. Sekretariat zawodów w składzie 3 osobowym wydruki końcowe doręcza prowadzącemu zawody konferansjerowi, który w towarzystwie przewodniczącego jury ogłasza wyniki konkursu, a kierownictwo konkursu i oficjele wręczają nagrody zwycięzcom i ewentualne upominki z pamiątkami wszystkim zawodnikom biorącym udział w konkursie. Zwycięzcy w każdej klasie i ogólnie mogą zademonstrować raz jeszcze dla publiczności swą umiejętność. Jest to mile widziane na zakończenie konkursu.

 

II.   Imienny skład Jury powołuje organizator festiwalu.

Skład Jury z uwzględnieniem sędziów spoza Polski proponuję 6-7 osobowy w zależności od ilości zgłoszeń zawodników na konkurs z innych krajów.

III.Karta zgłoszenia na konkurs.

Zgłoszenie na konkurs winno być przesłane kartą uczestnictwa do organizatorów. Karta zgłoszenia uczestnictwa winna być dołączona do zaproszenia opracowanego przez organizatorów konkurs. Zaproszenie z informacją o terminie konkursu oraz miejscu i konkurencjach, a także o sposobie kontaktowania się z organizatorami winno być opracowane w 2-3 językach (niemieckim, czeskim). Kontakt winien zawierać informację z podaniem imienia i nazwiska organizatora, telefonu, faxu i
e-mail. Ogłoszenie o konkursie winno ukazać się w połowie roku (czerwiec) w Łowcu Polskim, a zaproszenie rozesłane w tym terminie do organizacji łowieckich krajów, które maja tradycję kultury łowieckiej w wabieniu jeleni ( Niemcy, Czechy, Austria, Słowacji, Węgry, Ukraina, Łotwa, Litwa). Kontakty z tymi organizacjami można nawiązać przez ZGPZŁ i redakcję Łowca Polskiego. W karcie zgłoszenia do konkursu należy uwzględnić wyrażenie osobnym podpisem klauzuli zgody na wykorzystanie jego występu przez organizatorów konkursu.

IV.              Karta rezerwacji pobytu.

Kartę rezerwacji pobytu opracowuje organizator i dołącza do zaproszenia wysyłanego po zgłoszeniu uczestnictwa na około 1 miesiąca przed imprezą. W karcie winny być umieszczone dane personalne uczestnika konkursu, kraj, data przybycia, ilość zgłoszonych ( w tym towarzyszących) , ilość dni pobytu ( doby hotelowej), ilość zamówionych pokoi w hotelu.

V.  Uwagi końcowe. Potrzebny osprzęt

            Osprzęt niezbędny do przeprowadzenia konkursu to scena, dekoracja z choinkami świerkowymi, afiszem z nazwą konkursu oraz flagi państw, których zawodnicy uczestniczą w konkursie. Na scenie umieszczony mikrofon stały oraz przenośne dla konferansjera prowadzącego imprezę. Należy przewidzieć trzech sygnalistów, którzy na trąbkach myśliwskich grają sygnał powitania uczestników i publiczności, a po zakończeniu konkursu sygnał pożegnania.

            Dla jury niezbędne są osobne boksy z bocznymi osłonami, po 6 ponumerowanych obustronnie plakietek w kształcie lizaków z numeracją od 1 do 6, także karty oceny, długopisy. Sekretariat pracuje w osobnym pomieszczeniu mając do dyspozycji komputer, telefony i fax. Termin zgłoszeń do konkursu ustalić należy na 1-1,5 miesiąca przed konkursem. Po zebraniu zgłoszeń chętnych wg kart rezerwacji pobytu-organizatorzy opracowują zaproszenia, w których umieszcza się termin konkursu, ilość uczestników z poszczególnych krajów, ilość sędziów i z jakich krajów, konkurencje w naśladowaniu głosów jeleni, najważniejsze punkty regulaminu, kontakt telefoniczny i fax, rozkład czasowy konkursu oraz imprezy towarzyszące.

 


Wróć do strony głównej I Międzynarodowego Festiwalu Kultury Myśliwskiej - Oleśnica 2005

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.