strona główna forum dyskusyjne 
Wstępny projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego
przyjęty przez Naczelną Radę Łowiecką w dniu 14.12.2004 r.

Wydruk strony

DZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE ZRZESZENIA ORAZ JEGO REPREZENTACJA


Rozdział XXX

Składka i wpisowe

§ 181

  1. Roczna składka członkowska nie może przekraczać 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat zysku, za II kwartał roku poprzedniego, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny.
  2. Składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku życia oraz tym członkom, którzy ukończyli 70 rok życia.
  3. Składka winna być uiszczana w terminie do 31 grudnia na rok następny.
  4. Wpisowe do PZŁ wynosi równowartość trzykrotnej składki członkowskiej na dany rok.

<< poprzedni Powrót następny >>


Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.