strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Członek koła
Data: 02/08/2002
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Arogancja i bezkarność Zarządu koła - jak skutecznie przeciwstawić się temu?
Jestem członkiem Koła Łowieckiego w mieście. Większość stanowią myśliwi zamiejscowi. Zarząd w całości składa się z myśliwych z tego miasta. Jedna z uchwał Walnego Zgromadzenia nakłada na Zarząd obowiązek organizowania dwóch zebrań w każdym roku gospodarczym. Pierwsze wiosną, zebranie sprawozdawcze w mieście, drugie jesienią, zebranie gospodarczo-szkoleniowe w terenie. Zebranie wiosenne odbyło się zgodnie ze statutem. Zwołane natomiast zebranie jesienne nie było prawomocne z powodu niedostatecznej frekwencji. Zarząd Koła odmówił wówczas zwołania zebrania w tzw. drugim terminie. Wtedy część członków koła wystąpiła o zwołanie zebrania nadzwyczajnego. Wymagania statutowe (min. 1/3 zebranych podpisów pod żądaniem zwołania zebrania) zostały spełnione. Żądający zebrania nadzwyczajnego zażądali zwołania zebrania w terenie, tzn. w miejscu, gdzie nie odbyło się zebranie ze względu niską frekwencję. Zarząd Koła odmówił spełnienia tego postulatu i zwołał zebranie w mieście. Zwołane zebranie nadzwyczajne nie odbyło się z powodu niedostatecznej frekwencji. Teraz znów Zarząd Koła odmówił zwołania zebrania nadzwyczajnego w tzw. drugim terminie.

Odpowiedź:
Przedstawiona sytuacja z Walnymi Zgromadzeniami może być nieprawidłowa, ale czy tak jest nie da się odpowiedzieć bez znajomości statutu koła. Np. co statut mówi o zebraniu w 'drugim terminie', o zwoływaniu zebrań nadzwyczajnych oraz o miejscu odbycia się zebrania nadzwyczajnego. W tej ostatniej sprawie najprawdopodobniej Zarząd może decydować gdzie zwołać zebranie, jeżeli nie mówi o tym statut koła. Mogło, ale nie nusiało nastąpić przez Zarząd złamanie statutu koła. Proszę dla wprawki spróbować ocenić, czy działania Zarządu byłyby zgodne z zapisami statutu mojego koła na http://www.lowiecki.pl/gdansk/cietrzew/statut_kola.htm.

W rezultacie jednak łamanie statutu będzie miało w tej sprawie znaczenie drugorzędne. Pierwszorzędne znaczenie będzie tu miało stanowisko ważnego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli WZ dojdzie do wniosku, że działania Zarządu było naganne, to może Zarząd np. odwołać. Może tu być przepychanka formalna, jak wprowadzić do porządku obrad odwołanie zarządu i znowu trzeba sięgnąć po statut koła.
Wydaje mi się jednak, że w tym konkretnym kole WZ nie jest gotowe przyjąć działań zarządu za naganne. Świadczy o tym frekwencja na dwóch Walnych Zgromadzenaich. Z praktyki życiowej wiem, że jeżeli są trudności z zebraniem odpowiedniej ilości członków na zebraniu, to zarząd może spać spokojnie nawet przy rzeczywistych przekrętach.

Oczywiście istnieje jeszcze droga indywidualnego dochodzenia racji, np. poprzez odwoływanie się do ZO PZŁ od uchwał WZ. Ale znów, jeżeli takie odwołanie nie ma poparcia większości członków, to w praktyce oznacza fiasko odwołania. Może to co pisze powyżej, nie jest zbyt budujące dla jak rozumiem rozżalonego członka, ale w ramach zasad jakimi kieruje się koło, trzeba mieć nie tylko rację obiektywnie, ale jeszcze mieć poparcie w statucie koła i przekonać do tej racji większość.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
Copyright(c) 2001-2018 P&H Limited Sp. z o.o.