strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Mariusz
Data: 16/09/2003
Publikacja: niepublikowane
Pytanie: Jakie kary może nałożyć na myśliwego na polowaniu zbiorowym - prowadzący polowanie, m.in. za brak dyscypliny, strzał po linii, dyskusje z prowadzącym polowanie itp.?

Odpowiedź:
Jeżeli w statucie koła nie ma zapisanych kar pieniężnych, które udziela prowadzący polowanie, to praktycznie jest tylko jedna kara, którą zastosować może prowadzący polowanie - usunąć z polowania osobę, która wykazuje brak dyscypliny lub narusza zasady bezpieczeństwa.

Proszę zapoznać się z § 23 statutu mojego koła na http://www.lowiecki.pl/gdansk/cietrzew/statut_kola.htm, chociaż na ostatnim WZ członkowie koła wykreślili zapis o karze pieniężnej, jako niezgodnej ze statutem PZŁ.

Można też złożyć wniosek do zarządu koła o ukaranie takiego myśliwego sankcją organizacyjną, ale zarząd ukara dopiero po polowaniu.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.