strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Tadeusz Wójcik
Data: 04/12/2003
Publikacja: 26/08/2005
Pytanie: Polowanie na ptactwo może odbywać się pod warunkiem....... . Czy jeżeli poluje trzech myśliwych z psem jest to polowanie zbiorowe czy indywidualne?

Odpowiedź:
Czy jest to polowanie zbiorowe, czy indywidualne decyduje formalna podstawa jego wykonywania.
Polowanie zbiorowe wymaga, aby było "(....) wykonywane z udziałem co najmniej dwóch współdziałających ze sobą myśliwych, zorganizowane przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i prowadzone przez wyznaczonego przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego myśliwego, zwanego 'prowadzącym polowanie'...."

Polowanie indywidualne wystąpi, jeżeli nie jest to polowanie zbiorowe, a jest "(....) wykonywane w celu pozyskania zwierzyny, której gatunek, liczbę sztuk oraz opis określa upoważnienie do wykonywania polowania indywidualnego, zwane dalej 'upoważnieniem'."

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.