strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Henryk
Data: 04/11/2011
Publikacja: 07/11/2011
Pytanie: Jakie sankcje grożą ZK za zorganizowanie polowania komercyjnego dla myśliwych cudzoziemców (tzw. polowanie pędzone) mimo braku odpowiedniej uchwały WZ?

Odpowiedź:
Żadne sankcje nie grożą ZK w tym przypadku. Walne Zgromadzenie nie ma kompetencji do podejmowania uchwał w sprawie polowań komercyjnych. Kompetencje WZ wymienione są taksatywnie w § 53 Statutu PZŁ, a wszystkie inne kompetencje dot. prowadzenia gospodarki koła posiada Zarząd (§ 64 Statutu PZŁ).

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.