strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Monia
Data: 28/11/2011
Publikacja: 30/11/2011
Pytanie: Na ostatnim WZ została przegłosowana uchwała, która dała delegację Zarządowi Koła do organizacji polowania komercyjnego w 2011 r. Polowanie takie zostało zorganizowane dla myśliwych z Niemiec i się odbyło. Wobec powyższego faktu, czy w myśl tego paragrafu, tj. § 60 ust. 2, przegłosowana uchwała na WZ ma moc prawną do czasu zatwierdzenia protokółu WZ na najbliższym WZ, tj. w maju 2012? Ponadto czy to polowanie powinno odbyć się w 2011 roku czy dopiero w przyszłym roku po zatwierdzeniu protokółu WZ, które się odbyło?

Odpowiedź:
Uchwała WZ jest ważna od momentu podjęcia. Jak mówiła, że ma się odbyć polowanie komercyjne w 2011 r., to mogło odbywać się już następnego dnia. Zarząd nie musi czekać na uchwałę WZ w sprawie polowań komercyjnych. WZ nie ma takiej kompetencji i jeżeli uznał, że np. dla wykonania budżetu potrzebne jest takie polowanie, to mógł je zorganizować i rok wcześniej. Domniemam, ze polowanie komercyjne znalazło się w uchwale mówiącej o planie gospodarczym na rok 2011. Wtedy uchwała jest w porządku, a zarząd otrzymuje nie prawo, tylko obowiązek zorganizowania takiego polowania.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.