strona główna forum dyskusyjne


Pytał: Janusz Pieńkowski
Data: 28/12/2011
Publikacja: 29/12/2011
Pytanie: Zarząd mojego Koła uchwalił zarządzenie o wykonywaniu polowania wyłącznie z ambon i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Powoduje to znaczne ograniczenie w możliwości polowania. W terenie jest około 30 ambon co stanowi nie więcej niż 10% terenu, wyklucza to także polowanie z podchodu. Czy taka uchwała jest zgodna ze statutem PZŁ?


Odpowiedź:
Można dyskutować nad zgodnością takiej uchwały z prawem myśliwych do polowania, ale w świetle ustawy 'Prawo łowieckie' to zarząd odpowiada za gospodarkę łowiecką w obwodzie, a w ramach gospodarki mieści się również polowanie. Na miejscu niezadowolonych członków odwołałbym się do WZ lub wymusił wnioskiem 1/3 członków koła albo KR wprowadzenie do porządku obrad WZ punktu uchwalającego zasady wykonywania polowania indywidualnego. W takiej uchwale członkowie mogliby zawrzeć zasady inne niż uchwalone przez zarząd.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.