strona główna forum dyskusyjne
Pytał: Dejer
Data: 30/01/2012
Publikacja: 31/01/2012
Pytanie: Moje koło jest dzierżawcą jeziora z którego korzystali członkowie koła na podstawie wydawanego zezwolenia na połów ryb wg opracowanego regulaminu zatwierdzonego przez WZ koła. ZK zrezygnował z dalszej dzierżawy poza wiedzą ogółu członków koła i bez zgody WZ. Czy ZK podejmując taką decyzje nie popełnił samowoli w decydowaniu o dalszej dzierżawie?

Odpowiedź:
Jeżeli w planie działalności koła na dany rok uchwalanego na WZ nie było zastrzeżenia co do obowiązku utrzymywania jeziora w dzierżawie, to zarząd miał kompetencje do tego, żeby z dzierżawy zrezygnować.

Szukaj   |   Ochrona prywatności   |   Webmaster
P&H Limited Sp. z o.o.